Monday, April 16, 2012

လူမ်ိဳး

အမုန္း ေဒါသ ငါ လြန္ခဲ့ျပီ။

ကမၻာတစ္ခုတည္း ျမင္ရဲ ့။

ဒါေပမယ့္ ငါ မမုန္းေတာ့ေပမယ့္

ငါ့သားဟာ ငါ့သားကြယ္။

လူအားလံုး နတ္စားပဲြဝိုင္းမွာထုိင္

လူအားလံုးကို ေကၽြးရလိမ့္၊

ငါ့လက္ထဲက မုန္ ့ကေတာ့
ငါ့သားပဲ စားရလိမ့္ဆရာေမာင္သာႏိုး ဘာသာျပန္သည္

No comments:

Post a Comment